راهنمای درج ملک در سایت

24
اشاره کردن به راه های دسترسی هم یکی از پارامترها برای درج ملک در سایت است. میزان دسترسی به بازار، کوچه، خیابان های اصلی و فرعی و میادین اطراف را قید کنید و در صورت امکان، یک موقعیت دقیق از ملک را قرار دهید تا کاربران مجبور نباشند به دنبال آن بگردند و تنها با یک کلیک، دوری و نزدیکی به نقاط مورد نظرشان را ارزیابی کنند.
اگر مایلید تا با نحوه درج ملک در سایت تبلیغاتی آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com