مسابقه عصر جدید
مسابقه عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید اولین و بزرگ ترین برنامه استعدادیابی تلویزیونی در ایران با نام عصرجدید و با حضور استعدادهای ویژه در زمینه های سرگرمی، هنری و مهارت های ورزشی است.