Solidworks
Solidworks

خدمات طراحی و مدلسازی سه بعدی پروژه های صنعتی با سالیدورکس - Solidworks خدمات مهندس امیرمبشراقدم در حوزه نرم افزار سالیدورک به شرح ذیل می باشد: نصب و پیاده سازی PDM (پی دی ام) سالیدورک (سالیدورکز) رندرینگ صنعتی و رندر های تبلیغاتی نقشه کشی صنعتی در سالیدورکز مدلسازی سه بعدی و انجام پروژه سالیدورک دانلود آموزش فارسی سالیدورک، دانلود مدل و قطعه آماده سالیدورک، دانلود جزوات طبقه بندی شده زبان اصلی Amir mobasheraghdam