رادیوگرافی دندانپزشکی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC | دنت لند

4
مشخصات فنی رادیوگرافی دندانپزشکی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC
اتصال دیواری
کشور ساخت ایتالیا
مدت زمان اکسپوز 0.08 - 3.2 ثانیه
فوکال اسپات 0.7 mm
نوع بازو 3 شکن

مشاهده سایر مشخصات در لینک زیر در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-degotzen-%d9%85%d8%af%d9%84-xgenus/

مشاهده تمامی رادیوگرافی های دندانپزشکی در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product-category/dental-imaging-equipment/dental-x-ray-units/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.