دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی اوریکس ORIX پایه دار AC | دنت لند

4
مشخصات فنی دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی اوریکس ORIX پایه دار AC
نوع اتصال پایه دار
کشور ساخت ایتالیا
مدت زمان اکسپوز 0.04 - 2 ثانیه
نوع بازو 3 شکن

مشاهده سایر مشخصات در لینک زیر در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%b3-orix-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-ac/

مشاهده تمامی رادیوگرافی های دندانپزشکی در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product-category/dental-imaging-equipment/dental-x-ray-units/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.