دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی AC پرتابل دگوتزن مدل XGENUS | دنت لند

7
مشخصات فنی دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی AC پرتابل دگوتزن مدل XGENUS
نوع اتصال به پایه
کشور ساخت ایتالیا
ولتاژ تیوب 70 KV
مشاهده سایر مشخصات در لینک زیر در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ac-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%af%da%af%d9%88%d8%aa%d8%b2%d9%86-degotzen-%d9%85%d8%af%d9%84-xgenus/


مشاهده تمامی رادیوگرافی های دندانپزشکی در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product-category/dental-imaging-equipment/dental-x-ray-units/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.