CSVDE

19
برای ایجاد تعداد زیادی یوزر در ADDS می باشد، در قالب Notepad و ذخیره آن با پسوندCSV

اینکار به دلایل زیادی انجام می شود.

برای اینکه به یک باره تعداد ۱۰۰۰ کاربر رو اضافه کنید، ونیازی نباشد تک تک کاربرها رو اضافه کنید.

اطلاعات بیشتر : https://t.me/cipher_smart