نصب Active Directory Domain Services و ایجاد Domain Controller

94
️ تقریبا هر کسی که برای مدت کوتاهی در فیلد آی تی مشغول به کار باشد ، با مفهموم دامین آشنا است. می دانیم که شبکه ها از دید سرویس های مایکروسافتی به دو نوع WorkGroup و Domain قابل تقسیم هستند.
در شبکه های WorkGroup که حالت پیش فرض همه شبکه ها می باشد ، شما برای پیکربندی هر سیستم ، مجبور هستید که تنظیمات را به صورت تکی و جداگانه بر روی آن اعمال کنید.

️اما در شبکه های Domain بسیاری از پیکربندی ها به صورت مرکزی صورت می پذیرد. این بزرگ ترین سود ایجاد شبکه های دامین است.

اطلاعات بیشتر https://t.me/cipher_smart