محبت و مظلومیت امام رضا علیه السّلام

4
از حسن بن علی و شاء نقل شده است که گفت : پسر بچه ای بودم و در شب بیست و پنجم ذوقعده ، با پدرم ؛خدمت امام رضا (علیه السلام) شام می خوردیم . پس به پدرم فرمود : « شب بیست و پنجم ذو قعده ؛ در این شب ، ابراهیم (علیه السلام) به دنیا آمد و عیسی بن مریم (علیه السلام) زاده شده و زمین از زیر کعبه گسترده گشت . هر کس فردای این شب را روزه بدارد ، به کسی ماند که شصت ماه روزه گرفته است. »

📚 وسائل الشيعة: 10 / 449.