بازپرسی های سهمگین قیامت...حتما گوش بدهید

40
«وليد بن عقبه هجرى»گويد شنيدم امام باقر عليه السّلام مى‌فرمود: «به خدا قسم!هرگز بندۀ مؤمنى در حاجتش بر خدا اصرار نكرد مگر آنكه خداوند متعال آن حاجت را برآورده نمود».«اسماعيل بن همام»از امام رضا-عليه السّلام-روايت كرده است كه فرمود: «يك دعاى مخفى بنده،برابر است با هفتاد دعاى علنى».
آیین بندگی و نیایش، جلد ۱، صفحه ۲۶۳