• 111

    بازگشایی قهوه خانه ها و سفرخانه ها بدون قلیان

    معاون نظارت بر اماکن پلیس تهران: قهوه خانه ها و سفرخانه ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و بدون عرضه قلیان بازگشایی می شوند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی