• 160

    مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره فجر انصراف داد (به دلیل سقوط هواپیما)

    مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره فجر انصراف داد: این به دلیل تسلیتی است که به این همه آدم دارم/ همیشه سمت و سویم مردم بوده است


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی