• 477

    شهروز برزگر نماینده سلماس در مجلس : ما و مسئولین ولی نعمت مردم هستیم

    شهروز برزگر نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی : ما و مسئولین ولی نعمت مردم هستیم!! مگه قبل انتخابات اینا خادم مردم نبودن؟!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی