تکنیک NLP

74
طبق هرم عصبی منطقی یا هرم رابرت دیلتز برای داشتن یک ارتباط عالی باید بدانیم مخاطب در کدام وضعیت یا طبقه قرار دارد. برای ثبت نام دوره و دانلود پکیج nlp استاد سجاد زمانی به سایت خانه ان ال پی مراجعه کنید https://tehrannlp.com/