• 681

    تیکه سنگین سعید آذر به میثاقی در مورد حق رشد به فردوسی پور

    سعید آذر که از مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن کنار گذاشته شده در ارتباط تلفنی با میثاقی است که صحبت گرفتن حق رشد به میان میاد و کنایه سنگین مدیرعامل قبلی ذوب آهن جالبه...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی