• 408

    داریوش ارجمند : بله من معتادم و جایی سراغ ندارم که بتوانم آنجا ترک کنم

    داریوش ارجمند: بله من معتادم و جایی سراغ ندارم که بتوانم آنجا ترک کنم، هرکس خوشش میاد بیاد، هرکس خوشش نمیاد نیاد دوست ندارم پفیوس باشم

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی