• 992

    فیلم روبوسی گوهر خیراندیش با کارگردان جوان که باعث محکومیت شلاق تعلیقی برای هر دو نفر شد

    فیلم روبوسی گوهر خیراندیش با کارگردان جوان که باعث محکومیت شلاق تعلیقی برای هر دو نفر شد. کارگردان جوان میگوید: آن شب، شبانه من و خانم خیراندیش را فراری دادند. دو سال تعليق شلاق به پايان رسيد، اما هنوز كه هنوز است تعليق فيلمسازی من در كشورم ادامه دارد.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی