داغترین‌ها: #المپیک

به کجا چنین شتابان 3

122
سریال - به کجا چنین شتابان - به کارگردانی ابوالقاسم طالبی - 1388 - ق 7 و 8 - قصهٔ جوانی است که سری پرشور دارد و آرزوهایی بزرگ که می‌خواهد به یکباره به آنان برسد. قصه داستان روایت گر افرادی است که می‌خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند و در این راه بدون توجه به بهایی که می‌پردازند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند .…
sahan
sahan 4 دنبال کننده