سایبان برقی 5

200
عوامل موثر در قیمت سایبان برقی
1- جنس چادر 2- جنس سازه 3-استفاده از زنجیر یا سیم بکسل4- قیمت قطعات مورد استفاده 5- مساحت سایبان 6- نوع برد وموتور استفاده شده

نوع برقی سایبان بازویی از موتور توبولار استفاده می کند و قیمتی بالاتر از نوع دستی خود دارد.

سایبان بازویی(سایبان برقی) از آنجا که فنرهایی درون بازو قرار داده شده است به سایبان فنری نیز نامیده میشود
http://www.almas-door.com/
021-47628979
09124723785
almasdoor
almasdoor 0 دنبال کننده