• اوج گرفتن سیل به مانند سونامی و بردن همه چیز

    وقتی می گوییم سیل به یکباره اوج میگیرد یعنی این به مانند سونامی هم اکنون شیراز و به اوج رسیدن شدت سیل بسیار مراقب باشید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی