• 2,518

  فیلم معدوم کردن و کشتن جوجه های یک روزه

  ویدیو زنده به گور کردن یا معدوم سازی جوجه های یکروزه ی تولید کنندگان جوجه به دستور مسئولین - در آخر ویدیو نامه ی دستور معدوم سازی قرار گرفته است

 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • به جای نابود کردن جوجه های یکروزه جوجه های یکروزه را دولت رایگان در روستاها توزیع کنید بعد از مدتی ...
   امراله مهماندوست  -  31 فروردین 1399  |  0