واکسن بردگی

41
قائم مقام وزیر بهداشت تک تک واکسن های کرونایی ما قابل ردیابی است - ( وجود نانو چیپ ها در واکسن ها ) - https://Gap.im/dosh66 - https://eitaa.com/dosh66
sahan
sahan 3 دنبال کننده