• طنز حسن ریوندی در حضور جهرمی وزیر ارتباطات

    اجرای حسن ریوندی در مقابل وزیر جوان جهرمی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی