• 1,247

    راهپیمایی ۲۲ بهمن در یکی از روستاهای بهشهر : ترامپ کاباره چی عقل ندارنه هچی...

    ۲۲ بهمن در یکی از روستاهای بهشهر: ترامپ کاباره چی عقل ندارنه هچی... فقط اونی که با چوب میکوبه تو صورت ترامپ


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی