نجميه رستمي روانشناس کودک و خانواده

377
نجميه رستمي
عضو انجمن روانشناسي ايران
عضو انجمن روانشناسي سلامت
عضو انجمن سالمندي
داراي پروانه اشتغال تخصصي از سازمان روانشناسي
کارشناس ارشد روانشناسي
داراي مقالات داخلي و خارجي
تاليف کتاب محبت درماني
ارائه مشاوره در منزل، مدرسه و محل کار
فعاليت در حيطه کودک و خانواده
اجراء کارگاه کودک و والد
اجراء کارگاه خانواده
اجراء کارگاه غربالگري و سنجش هوشي کودک
داراي مدارک: مشاوره پيش از ازدواج ،سکس تراپي، وسواس فکري و عملي
مشاوره در حيطه هاي مختلف مشاوره تحصيلي ،خانواده،کودک،اختلالات يادگيري،بيش فعالي کودک، مشاوره رواني مهاجرت،پيش از ازدواج ،شغلي

آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( گلبرگ شرقي ) بين تقاطع رشيد و باقري، پلاک 95، واحد 3

77245176 تهرانپارس
22775567 پاسداران
09124445438 همراه
clinicirani
clinicirani 1 دنبال کننده