• 145

    انتقاد مجری شبکه سه از ارائه آمار گزینشی توسط مسئولین

    انتقاد مجری شبکه سه از ارائه آمار گزینشی توسط مسئولین چرا همه قسمت های زندگی یک ایرانی را با سایر کشورها مقایسه نمیکنید؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی