• انتقاد مجری شبکه سه از ارائه آمار گزینشی توسط مسئولین

    انتقاد مجری شبکه سه از ارائه آمار گزینشی توسط مسئولین چرا همه قسمت های زندگی یک ایرانی را با سایر کشورها مقایسه نمیکنید؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی