• 695

    خنده دزد بعد از دزدیدن آینه بغل بنز قدیمی!

    خنده دزد بعد از دزدیدن آینه بغل بنز قدیمی! + داداش جایزه نوبل نبردی اینجوری میخندی که! ولی سوال اینجاست که دقیقا چرا؟ مگه چقدر ارزش داره؟


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی