• 19

    مقایسه سقف ها در سازه بتنی

    کدام سقف را در سازه بتنی خود استفاده کنیم؟‌ تیرچه بلوک؟‌یوبوت؟ وافل؟ کوبیاکس؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی