• 257

    روستایی ها تو بابازید و پلدختر درب خونه هاشون رو سیمان کردن و فرار کردن

    وضعیت اضطراری روستایی ها تو بابازید و پلدختر درِ خونه هاشون رو سیمان کردن و فرار کردن هرکسی تو روستاهای جاده ی پلدختر مونده لطفا به سرعت تخلیه کنه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی