معرفی دوره LMT - آموزش زبان انگلیسی

157
معرفی دوره LMT بحث روانی در یادگیری زبان و قانون جذب و... چگونه در بازه ی زمانی … روزه زبان خود را عالی کنم ؟ چگونه در عرض … روز برای کنکور ارشد زبان تخصصی را صد در صد بزنم ؟ چگونه یک شبه مانند یک امریکایی به زبان انگلیسی صحبت کنم؟ چگونه با قانون جذب زبان انگلیسی را بیاموزم ؟ آموزش زبان انگلیسی با قانون جذب ممکن است؟ چگونه سطح رضایت خود از زبانم را بالا ببرم؟ چگونه در خواب زبان بیاموزم؟

https://englishbynovintan.ir/product/lmt-season1/