ان ال پی برای کودکان

140
https://tehrannlp.com/
در این کلیپ پدر یک کودک سوریه ای را می بینید که با تغییر تصاویر ذهنی کودک، خاطرات جنگ و صدای هواپیما را در ذهن او خوشایند می کند. این تکنیک را در nlp سوییش مدل می نامند. سجاد زمانی مدرس ان ال پی