• 25,636

    فیلم شاه عقرب 4:تلاش برای قدرت با کیفیت HD

    ماتایوس و شریک زندگی وی درازن (که تحت آموزش آکادیان قرار دارد) برای یافتن و به دست آوردن مصنوعی معروف به "اورن پادشاهان" برای پادشاه زاکور از المراد ، به کاخ اسکیزورا نفوذ می کنند. در این روند ، آنها کشف می شوند و درگیری کوتاه اتفاق می افتد و نشان می دهد که درازن یک خائن است که واقعاً پس از اورن بوده است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی