• 7,564

    فیلم یاماکاسی 2001 HD

    Yamakasi گروهی از جوانانی است که از اقوام مختلف با اقوام مختلف برخوردار هستند و همه به پارکور اختصاص دارند. آنها در فرانسه در یک خندق زندگی می کنند ، یک گتو مخصوصاً برای پاپرها که بطور سنتی توسط مهاجران مستعمرات فرانسه سابق ساکن شده اند. گروه موتلی برای لذت بردن از ورزش خود از ورزش استفاده می کنند...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی