اجرای احسان خواجه امیری در حضور پدرش ایرج خواجه‌امیری