#داستان_روز "کیک های فنجانی و مکافات عمل"

19
کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"ما باید یاد بگیریم بهترین دوست خودمان باشیم، چون خیلی ساده گاهی ممکن است در این دام بیفتیم که بدترین دشمن خودمان باشیم".
🎧🎤 با صدای : معصومه عزیزمحمدی
shaden co
shaden co 2 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.