رکورد و افتخارات استقلال در تاریخ لیگ برتر (نود ۱۷ مهر)