کباب تابه ای - روش پخت
 • کباب تابه ای - روش پخت

  آموزش کباب تو تأبه ای قهوه خانه ای و اسرار آن توسط جواد جوادی

 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • سال خوبید از شما آقا جواد بسیار بسیار س پاسگذارم متشکریم
   فریبا خوشگله  -  30 مرداد 1397  |  0