• 65

    نماهنگ بسيار زيبا ‏21 بازدید۱ سال قبل 2:35درحال پخش حقوق متقابل والدين و فرزندان بر يکديگر چيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏100 بازدید۱ سال قبل 17:34درحال پخش خانمها حتما گوش کنن مخصوصا اونهايی که خيال ميکنن اسلام در حق زن ظلم کرده ‏26 بازدید۱ سال

    نماهنگ بسيار زيبا ‏21 بازدید۱ سال قبل 2:35درحال پخش حقوق متقابل والدين و فرزندان بر يکديگر چيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏100 بازدید۱ سال قبل 17:34درحال پخش خانمها حتما گوش کنن مخصوصا اونهايی که خيال ميکنن اسلام در حق زن ظلم کرده ‏26 بازدید۱ سال قبل 5:22درحال پخش منظور از آفرينش زمين يا آسمانها در چند روز چيست آيا منظور همين روزهای دنيوی ما بوده ؟ ‏15 بازدید۱ سال قبل 6:46درحال پخش فرق معجزه و سحر و چشم بندی با هم چيست و راه تشخيص معجزه از سحر و جادو چيه ؟ ‏44 بازدید۱ سال قبل 5:38درحال پخش اونايی که ميگن دل پاک باشه حالا مثلا بی حجاب هم باشيم يا گناه بکنيم اشکال نداره اين کليپ جوابشونه ‏97 بازدید۱ سال قبل 2:09درحال پخش بی حجابی يا بد حجابی حق الناس است و زنان بی حجاب مسئول مسموم کردن فضای جامعه هستند و....... ‏12 بازدید۱ سال قبل 2:22درحال پخش چرا حکومت معاويه مشروعيت نداشت؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏35 بازدید۱ سال قبل 3:03درحال پخش صدقه در چه صورت می تواند راهی برای رسيدن به بهشت باشد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 5:35درحال پخش پيامبران وائمه را خدا با بصيرت آفريده پس برافراد عادی که خدا اين بصيرت رو بهشون نداده برتری ندارن ‏15 بازدید۱ سال قبل 4:04درحال پخش چرا افراد سيد از نسل هاشم هستند و چرا قبلی ها سيد نيستن ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش شما هم اين کليپ رو ببين و بعدش سه بار آمين بگو: مناظره امام حسن عليه السلام با معاويه - استاد محمدی ‏14 بازدید۱ سال قبل 3:15درحال پخش آيا درسته که ميگن چون حضرت يوسف به احترام پدرش از اسب پياده نشد نبوت و پيامبری از نسلش گرفته شد ؟ ‏25 بازدید۱ سال قبل 4:23درحال پخش آيا کسی که گناه کرده و سپس توبه کرده نمی تواند با اميرالمومنين عليه السلام محشور شود ؟ استاد محمدی ‏17 بازدید۱ سال قبل 3:15درحال پخش رابطه بين اراده ما و خواست الهی چگونه است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏19 بازدید۱ سال قبل 2:32درحال پخش از يک طرف قرآن ميگه لا اکراه فی الدين وازسوی ديگه قرآن ميگه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن یقبل به ‏16 بازدید۱ سال قبل 1:12درحال پخش در چه صورت انسان يقين داشته باشد که جهنمی نيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 2:13درحال پخش برای برکت مال و عمر و فرزند چه راه هايی وجود دارد و عوامل بی برکتی چيست؟ - استاد محمدی ‏6 بازدید۱ سال قبل 0:43درحال پخش اهميت علم و علم آموزی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 4:28درحال پخش عوامل برکت و بی برکتی چيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏264 بازدید۱ سال قبل 7:34درحال پخش مرد و زن هيچ کدام حق ندارند به يکديگر ظلم کنند - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏5 بازدید۱ سال قبل 5:04درحال پخش چرا اسلام به زنها اجازه چند همسری و ازدواج مجدد همزمان را نداده است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏36 بازدید۱ سال قبل 1:21درحال پخش فلسفه ازدواج موقت يا همان صيغه چيست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏233 بازدید۱ سال قبل 10:28درحال پخش آيا فلسفه و فلاسفه از ديدگاه دين مبين اسلام مردود هستند؟ معنای فلسفه چيست ؟ راه های شناخت کدامند؟ ‏12 بازدید۱ سال قبل 2:54درحال پخش توضيحات استاد محمدی درباره عالم جنينی و عالم دنيا و برزخ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏11 بازدید۱ سال قبل 1:06درحال پخش از راه دور برای اموات قرآن و فاتحه بخوانيم يا بر سر قبورشان ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏102 بازدید۱ سال قبل 4:40درحال پخش جايگاه تلقين شهادتين به شخص محتضر - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 3:33درحال پخش برخی معجزاتی را که از پيامبران نقل ميشه چطور باور کنيم؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 4:54درحال پخش اثبات توسل از قرآن و روايات و دلايل عقلی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏12 بازدید۱ سال قبل 1:41درحال پخش اجر و ثواب هدايت کردن ديگران و نشان دادن راه حق به آنها - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 4:15درحال پخش واجبات و عبادات را به چه نياتی ميشه انجام داد ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 4:40درحال پخش صرفا جهت اطلاع - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏11 بازدید۱ سال قبل 2:39درحال پخش توضيحاتی پيرامون عجب و ريا - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 2:18درحال پخش آيا ميشود ارواح اموات به افراد زنده نسل بعد منتقل بشن ؟ تناسخ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏18 بازدید۱ سال قبل 10:32درحال پخش منظور از عالم ذر چيست ؟ بررسی ديدگاه های مختلف در اين باره - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏162 بازدید۱ سال قبل 2:49درحال پخش برای رفع کسالت در نماز چکار کنيم ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 8:21درحال پخش نظر اسلام و نظرات ديگران درباره خلقت انسان چيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏29 بازدید۱ سال قبل 2:17درحال پخش آيا ارواح کسانی که به دنيا نيامده اند خلق شده يا نه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 5:11درحال پخش آيا بهشت و جهنم اخروی خلق شده اند يا نه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏22 بازدید۱ سال قبل 2:29درحال پخش علم جفر چيست و استخاره از اون طريق درسته يا نه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏1.5 هزار بازدید۱ سال قبل 2:16درحال پخش آيا حيوانات روح دارند يا نه ؟ و سرنوشت روحشان بعد از مرگ چه می شود ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏228 بازدید۱ سال قبل 5:07درحال پخش بخشی از علم امام - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 1:18درحال پخش اگر جد پدری نفرينمان کند چه می شود ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 1:19درحال پخش آيا نفس لوامه همان وجدان است ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏19 بازدید۱ سال قبل 4:07درحال پخش توضيحات استاد محمدی درباره عذاب های برزخی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 6:37درحال پخش آيا درست است که برخی انسانها در برزخ به شکل حيوان هستند ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏371 بازدید۱ سال قبل 6:14درحال پخش از زمان خلقت حضرت آدم عليه السلام چند سال می گذرد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏69 بازدید۱ سال قبل 3:59درحال پخش انسان و جن با هم محشور مي شوند و علت آن - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏23 بازدید۱ سال قبل 4:07درحال پخش آيا می شود اثر وضعی گناهان را از بين برد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏148 بازدید۱ سال قبل 4:40درحال پخش آيا کمتر دونستن ما درباره مسائل دينی و اخلاقی در حساب و کتاب روز قيامت ما تاثير دارد ؟ استاد محمدی ‏30 بازدید۱ سال قبل 1:30درحال پخش ثواب دو رکعت نماز عالم بالاتر از هفتاد ميليون رکعت نماز جاهل - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏12 بازدید۱ سال قبل 6:23درحال پخش دليل گريه درمجالس عزاداری اباعبدالله عليه السلام و آثاراين گريه کردن ها - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 2:26درحال پخش تفاوت نبوت با رسالت و نبی با رسول چيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏44 بازدید۱ سال قبل 2:59درحال پخش انسان بر همه موجودات برتری دارد يا بر برخی موجودات و مفهوم اين برتری چيست ؟ - استاد محمدی ‏8 بازدید۱ سال قبل 6:54درحال پخش اين کليپ رو ببينيد تا گرفتار اشخاصی که ادعای کرامت و ارتباط با اولياء الله دارن نشين - استاد محمدی ‏8 بازدید۱ سال قبل 4:51درحال پخش آيا اين که ميگن اميرالمومنين در بدو تولد در آغوش رسول خدا قرآن خواندند درست است ؟ ‏9 بازدید۱ سال قبل 6:05درحال پخش تشريح کامل و جامع سه وقت نماز خواندن شيعيان و علت آن - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏92 بازدید۱ سال قبل 7:17درحال پخش رابطه بين روح و بدن مادی بعد از مرگ چگونه است ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏35 بازدید۱ سال قبل 3:37درحال پخش معرفت به امام يعنی چی و چگونه به اين معرفت برسيم ؟بسيار مهم - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏5 بازدید۱ سال قبل 6:43درحال پخش صرفا جهت اطلاع بسيار مهم - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 5:52درحال پخش آيا اختيار انسان با اراده خداوند در تضاد است ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏304 بازدید۱ سال قبل 6:39درحال پخش چرا با اينکه خداوند واحد هست اينهمه اسم دارد ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏5 بازدید۱ سال قبل 1:59درحال پخش عنوان در توضیحات ذیل کلیپ ‏6 بازدید۱ سال قبل 4:09درحال پخش فرق ميان طی الارض و سفر برزخی چيست ؟- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏752 بازدید۱ سال قبل 3:56درحال پخش پدر متوفی من هر وقت به خوابم مياد کتکم ميزنه بايد چکار کنم ؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 2:40درحال پخش چکار کنم در نماز شب حضور قلب داشته باشم؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏42 بازدید۱ سال قبل 5:11درحال پخش اهل سنت و ديگر مردم جهان که شيعه نيستن بهشت ميرن يا جهنم ؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏164 بازدید۱ سال قبل 5:40درحال پخش آيا انسان می تواند ملائکه را به خدمت بگيرد ؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏19 بازدید۱ سال قبل 1:37درحال پخش گناهی که با وجود آن خداوند بقيه گناهان رو هم نميبخشد - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 3:40درحال پخش آيا درست است کسانی که خودکشی ميکنن تا موقع اجل حتمی به برزخ نمی روند؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 4:54درحال پخش اگر همه علوم نزد اميرالمومنين عليه السلام بود چرا برای درمان زخم سرشان طبيب حاضر کردند؟ ‏9 بازدید۱ سال قبل 2:08درحال پخش آيا رسول خدا صلی الله عليه وآله در اذان و اقامه و تشهد نماز نام مبارک خودشان را می بردند يا نه ؟ ‏16 بازدید۱ سال قبل 5:26درحال پخش معنا و مفهوم ترک اولی و عصمت در معصومين عليهم السلام چيست ؟- استاد محمدی – شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 5:05درحال پخش اعمالی که حضرت خضر عليه السلام در کنار حضرت موسی عليه السلام انجام دادند چه توجيهی دارد ؟ ‏81 بازدید۱ سال قبل 2:30درحال پخش چرا به آقا اميرالمومنين عليه السلام مظهر العجائب می گويند؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏6 بازدید۱ سال قبل 2:06درحال پخش رسول مکرم اسلام صلی الله عليه وآله برترين نعمت خدا بر انسانها - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏2 بازدید۱ سال قبل 4:41درحال پخش آيا اتفاقات شب تولد رسول مکرم اسلام معجزه بود و آيا همه انسانها در همان زمان متوجه آنها شدند ؟ ‏10 بازدید۱ سال قبل 3:28درحال پخش آيا رابطه پدر و فرزندی و امثالهم در بين انسانها در عالم ذر هم وجود داشت ؟ - استاد محمدی–شبکه ولایت ‏17 بازدید۱ سال قبل 3:41درحال پخش فرق نبی با رسول چيست ؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏48 بازدید۱ سال قبل 9:00درحال پخش آيا اينکه ميگن قبل از تشکيل حکومت جهانی حضرت مهدی هر حکومتی حکومت طاغوت است درست است ؟ ‏15 بازدید۱ سال قبل 2:54درحال پخش زيارت رسول خدا و ائمه عليهم السلام از راه دور- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 8:40درحال پخش توضيحات استاد درباره مشاهدات برزخی - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏689 بازدید۱ سال قبل 1:56درحال پخش آيا در قبر و قيامت اختيار سخن گفتن يا چگونه گفتن داريم يا نه ؟ - استاد محمدی – شبکه ولایت ‏10 بازدید۱ سال قبل 2:13درحال پخش آيا ممکن است يکی از اعظای خانواده ای مورد نفرين قرار بگيرد و اين نفرين به بقيه هم سرايت کند؟ ‏3 بازدید۱ سال قبل 2:11درحال پخش منظور از صحبت کردن خداوند به لهجه و صدای اميرالمومنين با رسول خدا چیست ؟- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 1:37درحال پخش منظور از سيبی که در شب معراج نصفش به رسول خدا و نصف ديگرش به اميرالمومنين داده شد چیست ؟ ‏11 بازدید۱ سال قبل 3:58درحال پخش معراج رسول خدا روحانی بود يا جسمانی ؟ يعنی تنها روح ايشان به معراج رفت يا جسم ایشان هم ؟ ‏9 بازدید۱ سال قبل 0:52درحال پخش توضيحات استاد درباره نور واحد بودن چهارده معصوم عليهم السلام - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏19 بازدید۱ سال قبل 4:32درحال پخش آيا رسول خدا صلی الله عليه وآله طبق گفتار وهابيت قبل از بعثت معصوم نبودند؟ استاد محمدی-شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 3:32درحال پخش چرا حضرت يعقوب عليه السلام با دو خواهر همزمان ازدواج کردند ؟ مگر اين کار حرام نيست ؟ استاد محمدی ‏123 بازدید۱ سال قبل 1:10درحال پخش اهميت و ارزش يک ساعت علم آموزی از هزار سال عبادت بيشتر است - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 1:06درحال پخش چهار گروه از مجلس پرسش و پاسخ بهره معنوی می برند - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏2 بازدید۱ سال قبل 6:34درحال پخش توضيحات بسيار زيبای استاد محمدی درباره ولايت امام مفترض الطاعه - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏25 بازدید۱ سال قبل 4:28درحال پخش سقر چيست و جايگاه چه کسانيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏28 بازدید۱ سال قبل 1:16درحال پخش سرنوشت مشرکان و کفاری که مستضعف فکری بودند در عالم برزخ چگونه است ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏10 بازدید۱ سال قبل 2:11درحال پخش آيا ملائکه هم دين دارند ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏75 بازدید۱ سال قبل 20:39درحال پخش آيا مرد و زن حق دارند به همديگر ظلم کنن ؟ فلسفه ازدواج مجدد مردان و ازدواج موقت - استاد محمدی ‏24 بازدید۱ سال قبل 6:38درحال پخش منظور از سيبی که نصفش در شب معراج به پيامبر داده شد و نصفش به اميرالمومنين چيست ؟ ‏79 بازدید۱ سال قبل 1:35درحال پخش آيا غيبت زنان بی حجاب يا بدحجاب جايز هست يا نه و اگر جايز هست در چه حدی؟ ‏26 بازدید۱ سال قبل 1:17درحال پخش آيا در برزخ هم بهشت و جهنم وجود دارد يا نه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏77 بازدید۱ سال قبل 1:47درحال پخش آيا در برزخ و بهشت اخروی خواب هم وجود دارد يا نه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏27 بازدید۱ سال قبل 2:25درحال پخش آيا درسته که خواندن برخی ادعيه و زيارات انسان را در معرض بلا و امتحان الهی قرار می دهد ؟ ‏27 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش با اينکه خداوند همه جا هست هدف از تعيين قبله چيست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏17 بازدید۱ سال قبل 4:07درحال پخش چطور امام حسين و بقيه ائمه افراد جهنمی و سزاوار عذاب را شفاعت و نجات ميدهند ؟- استاد محمدی ‏35 بازدید۱ سال قبل 1:44درحال پخش شب در خوابگاه با دوستم خوابيدم صبح که بيدار شديم کف دست دوستم به رنگ حنا بود .... ‏27 بازدید۱ سال قبل 3:53درحال پخش تفاوت درجات معصومين عليهم السلام به خاطر چيست و اين تفاوت فقط در دنياست يا در آخرت هم وجود دارد ؟ ‏22 بازدید۱ سال قبل 3:12درحال پخش بهشت و جهنم اخروی الان کجا هستند ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏432 بازدید۱ سال قبل 1:21درحال پخش آيا با ظهور اسلام اديان و شريعت های قبل مانند يهود و نصاری منسوخ شدند يا نه ؟ ‏11 بازدید۱ سال قبل 6:47درحال پخش نقش رسول خدا صلی الله عليه وآله و ائمه اهلبيت در حفظ دين اسلام - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏12 بازدید۱ سال قبل 1:26درحال پخش اجر و ثواب مجلس علم و علم آموزی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 1:55درحال پخش منظور از ولايت که شرط قبولی اعمال شمرده شده چيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏17 بازدید۱ سال قبل 1:47درحال پخش منظور از زمين های هفتگانه يا ارضين السبع چيست ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏43 بازدید۱ سال قبل 1:25درحال پخش آيا ديدن امام زمان از روی اضطرار جواز بهشتی بودن و دليل خوب بودن آن شخص است ؟ ‏16 بازدید۱ سال قبل 1:23درحال پخش جايگاه پيامبران - مقام حضرت آدم عليه السلام بالاتره يا حضرت نوح عليه السلام ؟ ‏38 بازدید۱ سال قبل 1:59درحال پخش آيا همه انسانها بايد دين اسلام را بپذيرند بعد از ظهور اسلام ؟- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏24 بازدید۱ سال قبل 5:30درحال پخش دختر 12 ساله جن زده شده و از پدرش هميشه می ترسد برای درمانش چه بايد کرد ؟ ‏14 بازدید۱ سال قبل 7:02درحال پخش رسول مکرم اسلام قبل از بعثت چه دين و شريعتی داشتند ؟- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏12 بازدید۱ سال قبل 1:48درحال پخش برای ميت نماز وحشت بهتره يا صدقه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏2.1 هزار بازدید۱ سال قبل 2:19درحال پخش از کجا بفهميم محبوب خدا و اولياء خدا هستيم با وجود گناهان بسيار؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 1:09درحال پخش فرق دين با آيين چيست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏9 بازدید۱ سال قبل 2:44درحال پخش آيا پيامبران قبل از پيامبر ما مسلمان هم بودند يا فقط اسلام را قبول داشتند ؟ - استاد محمدی ‏10 بازدید۱ سال قبل 1:25درحال پخش فرق انفاق با صدقه چيست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏24 بازدید۱ سال قبل 0:59درحال پخش آيا در بهشت طلاق هم وجود دارد يا نه ؟ و چرا ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏16 بازدید۱ سال قبل 4:39درحال پخش زندگی اخروی فردی يا اجتماعيست و معنای هر کدام چيه؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏32 بازدید۱ سال قبل 2:49درحال پخش تکوين و فطرت چيست و تفاوت اين دو چيه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏24 بازدید۱ سال قبل 7:02درحال پخش چرا از مرگ می ترسيم و چکار کنيم که نترسيم؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 6:00درحال پخش جايگاه عدد 40 و بقيه اعداد در اعتقادات - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏58 بازدید۱ سال قبل 1:48درحال پخش اهميت مجلس علم و علم آموزی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏25 بازدید۱ سال قبل 3:22درحال پخش چکار کنيم که شيطان لحظه مرگ ايمان ما را نگيرد ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏34 بازدید۱ سال قبل 2:59درحال پخش چگونه امکان داره که اميرالمومنين عليه السلام در شبانه روز هزار رکعت نماز بخونن ؟ ‏14 بازدید۱ سال قبل 6:06درحال پخش روش ائمه اهلبيت عليهم السلام در برخورد با برده داری و کنيز داری چگونه بود؟ - استاد محمدی ‏3 بازدید۱ سال قبل 2:20درحال پخش مگر حضرت آدم در بهشت مرگ را ديده بود که شيطان بهش گفت اگر ازين درخت بخوری جاودانه ميمانی؟ ‏15 بازدید۱ سال قبل 2:31درحال پخش آيا فال بينی و ستاره بينی و مراجعه به اين افراد جايز است ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏10 بازدید۱ سال قبل 3:35درحال پخش آيا در عالم ذر و الست از انسان ها امتحان گرفته اند که يکی شاه يکی گدا يکی فقير و ديگری ثروتمند شدن ‏295 بازدید۱ سال قبل 5:37درحال پخش با اينکه همه انسانها خدا را قبول دارند چگونه اينهمه دين و مذهب در بين مردم ايجاد می شود ؟ ‏4 بازدید۱ سال قبل 10:30درحال پخش شيعه از چه زمانی بوجود آمد ؟ راه درست تحقيق درباره مذهب شيعه - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏171 بازدید۱ سال قبل 5:34درحال پخش يکی از براهين اثبات خداوند - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏36 بازدید۱ سال قبل 2:10درحال پخش افرادی که احساس ميکنن جن زده شدن اين کليپو ببينن - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏46 بازدید۱ سال قبل 6:51درحال پخش هدف از خلقت انسان چه بود ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏190 بازدید۱ سال قبل 5:05درحال پخش نقش امام حسين عليه السلام در حفظ و صيانت از اسلام - استاد محمدی ‏6 بازدید۱ سال قبل 2:22درحال پخش سوال خانم از استاد: يه بار جن داخل حمام روی بدنم آبجوش ريخت و ديگه جرات حمام رفتن ندارم چکار کنم ؟ ‏20 بازدید۱ سال قبل 4:04درحال پخش چه دلايلی بر ايمان حضرت ابوطالب عليه السلام وجود دارد ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 3:29درحال پخش نظر ائمه اهلبيت عليهم السلام درباره صوفيه چه بود ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏6 بازدید۱ سال قبل 3:42درحال پخش آيا عرفان ابن عربی مورد تاييد شيعه هست و آيا خود ابن عربی شخصيت مثبتي داشت يا نه ؟ 1 ‏210 بازدید۱ سال قبل 3:06درحال پخش آيا سر مقدس حضرت علی اصغر عليه السلام بالای نيزه رفت ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏4 بازدید۱ سال قبل 1:28درحال پخش منظور از تطهير اهلبيت عليهم السلام در آيه تطهير تا چه حد است ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش اهميت علم و علم آموزی و اجر و ثواب اين کار از نظر دين مبين اسلام ‏6 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش اهميت علم و علم آموزی و اجر و ثواب اين کار از نظر دين مبين اسلام - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 5:31درحال پخش مختصات و خصوصيات امام - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 4:19درحال پخش تکليف غير مسلمانان در جهان آخرت چيست با اينکه اکثريت مردم جهان غير مسلمان هستند؟ - استاد محمدی ‏14 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش آيا عذاب آخرت دائميست يا نه ؟ چه کسانی برای هميشه در جهنم می مانند ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 1:48درحال پخش آيا ائمه اهلبيت عليهم السلام هم در قبر سوال نکير و منکر دارند ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 1:02درحال پخش تکليف روح بعد از جدا شدن از بدن چيه ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏150 بازدید۱ سال قبل 1:17درحال پخش چرا ميگن بدن مرده را زود دفن کنيد ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏26 بازدید۱ سال قبل 6:02درحال پخش چکار کنيم در اين همه بی حجابی نگاهمان را پاک نگه داريم ؟ توضيحات اساسی استاد محمدی ‏9 بازدید۱ سال قبل 12:53درحال پخش توضيحات بسيار گرانقدر استاد محمدی درباره لزوم وجود حجت الهی بعد از ختم نبوت ‏7 بازدید۱ سال قبل 0:43درحال پخش آيا از حضرت عباس عليه السلام فرزندانی باقي ماند ؟ ‏14 بازدید۱ سال قبل 3:17درحال پخش چگونه امام حسين و اصحابشان شب عاشورا غسل شهادت کردند با اينکه قحطی آب بود ؟ ‏24 بازدید۱ سال قبل 5:05درحال پخش آيا شهادت امام حسين عليه السلام عمل اختياری بود يا از جانب خداوند مقدر شده بود ؟ - استاد محمدی ‏23 بازدید۱ سال قبل 7:48درحال پخش پاسخ به شبهه ارثی بودن امامت از امام حسين عليه السلام به بعد - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 0:56درحال پخش هر کس دنبال آموختن و آموزش علم باشد بهشت هم دنبال او خواهد بود - استاد محمدی ‏35 بازدید۱ سال قبل 5:55درحال پخش خداشناسی - شماره نه - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏63 بازدید۱ سال قبل 9:08درحال پخش خداشناسی - شماره ده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏71 بازدید۱ سال قبل 11:50درحال پخش خداشناسی - یازده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏44 بازدید۱ سال قبل 15:07درحال پخش خداشناسی - دوازده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏46 بازدید۱ سال قبل 13:16درحال پخش خداشناسی - سیزده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏210 بازدید۱ سال قبل 8:07درحال پخش خداشناسی - چهارده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏42 بازدید۱ سال قبل 9:01درحال پخش خداشناسی - پانزده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏22 بازدید۱ سال قبل 0:43درحال پخش دين بودايی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏56 بازدید۱ سال قبل 2:35درحال پخش مراتب ايمان - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏30 بازدید۱ سال قبل 4:56درحال پخش استاد : اعتقاد به تناسخ باطل است - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏169 بازدید۱ سال قبل 4:55درحال پخش آیا این که می گویند دست طرف خوب هست واقعیت دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏16 بازدید۱ سال قبل 3:29درحال پخش آیا چشم زخم واقعیت دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏38 بازدید۱ سال قبل 5:49درحال پخش آیا ماه صفر نحس است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏195 بازدید۱ سال قبل 5:29درحال پخش آيا نحس بودن ايام و مکانها واقعيت دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏122 بازدید۱ سال قبل 2:02درحال پخش آيا نعل اسب خوش شانسی می آورد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏95 بازدید۱ سال قبل 3:24درحال پخش بختک چیست؟ آیا جن هست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏712 بازدید۱ سال قبل 2:27درحال پخش پاسخ به خرافه - آیا هر انسان یک موکل از جن دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏883 بازدید۱ سال قبل 2:14درحال پخش چشم زخم واقعيت دارد و با خواست خدا منافات ندارد - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏17 بازدید۱ سال قبل 4:22درحال پخش حکم پیام های مذهبی که برای ما تکلیف تعیین می کند چیست؟ اگر این کار را انجام ندهی فلان اتفاق میفته ‏25 بازدید۱ سال قبل 3:11درحال پخش رد بر یک خرافه - شکستن آينه در خانه - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏17 بازدید۱ سال قبل 2:22درحال پخش رد خرافه صبر بعد از عطسه و روايات درمورد عطسه - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 0:29درحال پخش رد یک خرافه - خارش کف دست - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏34 بازدید۱ سال قبل 2:03درحال پخش رد يک خرافه - دادن لباس های میت به فقیر- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏20 بازدید۱ سال قبل 2:14درحال پخش رد یک خرافه - سجده قبل از دیدن خانه خدا - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 5:00درحال پخش رد یک خرافه درباره زن و شوهر ستاره هاشون یکی نبوده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏17 بازدید۱ سال قبل 2:35درحال پخش سخن استاد در باره تلقین - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏9 بازدید۱ سال قبل 1:38درحال پخش سوم هفتم و چهلم گرفتن برای میت صورت شرعی دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏31 بازدید۱ سال قبل 1:40درحال پخش فال قهوه واقعیت دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏74 بازدید۱ سال قبل 3:52درحال پخش فال گيری و آينده نگری با اشعارحافظ چگونه است؟ ‏14 بازدید۱ سال قبل 10:26درحال پخش فرق بین قسمت و تقدير چیست؟ مثلا ازدواج نکردن فرزندان ما ‏299 بازدید۱ سال قبل 4:29درحال پخش مراسم چهلم فقط برای امام حسين عليه السلام وارد شده است - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 5:27درحال پخش معنای هر روزتان نوروز چیست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 1:40درحال پخش يک رسم و رسوم بی اشکال - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏4 بازدید۱ سال قبل 4:24درحال پخش دوستان خدا درمعرض امتحان - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏21 بازدید۱ سال قبل 4:13درحال پخش اگه روزی رو خدا ميده چرا بعضيا فقيرند؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏306 بازدید۱ سال قبل 2:34درحال پخش طبق قرآن خداوند نوری است در آسمان و زمين ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 3:45درحال پخش علم خدا و اختيار انسان - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏35 بازدید۱ سال قبل 8:13درحال پخش آيا عدالت است 100سال گناه کردن ولی بينهايت عذاب کشيدن؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏10 بازدید۱ سال قبل 14:35درحال پخش خدا شناسی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 9:47درحال پخش خداوند مهربان چطور ممکن است که ما را عذاب کند؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏19 بازدید۱ سال قبل 7:50درحال پخش خدا که ميداند ما بهشتی يا جهنمی هستيم چرا دنيا را خلق کرد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏16 بازدید۱ سال قبل 9:04درحال پخش آیا لقاءالله به معنای دیدار خداست؟ آیا خدا جسم است!؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏23 بازدید۱ سال قبل 14:47درحال پخش مروری بر عقائد یا دین شناسی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏9 بازدید۱ سال قبل 11:04درحال پخش قدرت خدا که زیاد است،پس چرا آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏18 بازدید۱ سال قبل 5:41درحال پخش وجود خدا را چگونه برای بی خدایان اثبات کنیم؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏342 بازدید۱ سال قبل 6:50درحال پخش منافات اختيار داشتن با آيه يهدی من يشاء - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏29 بازدید۱ سال قبل 7:17درحال پخش مبحث خدا شناسی - صفات فعل - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 6:09درحال پخش آيا روح ما قسمتی از روح خدا هست؟ پس در جهنم روح خدا ميسوزد؟؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏10 بازدید۱ سال قبل 4:43درحال پخش چرا در قرآن برای افعال خدا ضمير جمع آمده است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏40 بازدید۱ سال قبل 5:23درحال پخش خدا را چطور می شود تصور کنیم؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏12 بازدید۱ سال قبل 5:05درحال پخش اگر خدا روزی دهنده است چرا در دنيا فقير داريم؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏21 بازدید۱ سال قبل 6:56درحال پخش مشاهده خداوند جل جلاله - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏11 بازدید۱ سال قبل 4:56درحال پخش هم خدا از سرنوشت ما خبر دارد هم خود انسان در سرنوشتش دست دارد - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏30 بازدید۱ سال قبل 5:34درحال پخش خلق زمين در شش روز با قدرت کن فيکون خداوند منافات ندارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 2:53درحال پخش منافات اختیار داشتن با آیه تعز من تشاء و تذل من تشاء - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 1:36درحال پخش آيا در قرآن يا روايات از خلق موجوداتی روی کرات ديگر آمده است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏10 بازدید۱ سال قبل 5:12درحال پخش عده ای به خاطر بهشت خدارا عبادت می کنند و عده ای به خاطر جهنم اما عده ای !! ‏23 بازدید۱ سال قبل 5:07درحال پخش پاسخ به شبهه یهدی من یشاء و یضل من یشاء - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 5:03درحال پخش کسانی که می گویند فقط قرآن برای ما حجت است گوش کنند!!! - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏11 بازدید۱ سال قبل 4:30درحال پخش خدا قادر و ناظر است پس فرشتگان برای چیست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 4:17درحال پخش صفات ذاتی خدا چیست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏25 بازدید۱ سال قبل 4:28درحال پخش مراد از دعوت خدا برای زیارت خانه خدا چیست؟چرا افراد بد هم می روند ؟- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 3:55درحال پخش فرق انسان و خدا در زندگی بینهایت چگونه است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 3:46درحال پخش اراده تکوينی خداوند بر طهارت اهل البيت عليهم السلام - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 3:48درحال پخش طريقه حساب کتاب خدا - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 3:20درحال پخش عبادت فقط برای خدا باشد نه برای رسیدن به مقام بالا - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 3:18درحال پخش آیا بهتر نيست خواسته هايمان را از خدا بخواهيم و امامان را وسیله قرار ندهیم؟ - استاد محمدی ‏6 بازدید۱ سال قبل 2:45درحال پخش ائمه عليهم السلام مظهر صفات خداوند هستند و با غضب داشتنشان در جنگ منافات ندارد ‏4 بازدید۱ سال قبل 3:14درحال پخش شفاعت و رحمت خداوند در قيامت - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏31 بازدید۱ سال قبل 2:25درحال پخش دلایل ما بر رد خدایان چندگانه چیست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏9 بازدید۱ سال قبل 2:24درحال پخش آیا ايمان به غيب يعنی ايمان به خدا و قيامت است؟ آیات اول سوره بقره - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏16 بازدید۱ سال قبل 2:19درحال پخش اگه مطمئنی توبه کردی مطمئن باش خدا هم بخشيده - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏4 بازدید۱ سال قبل 2:17درحال پخش آیا در قیامت انسان خدا را می بیند؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 2:13درحال پخش منظور از کرسی خدا چيست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏6 بازدید۱ سال قبل 1:58درحال پخش عبادت برای غير خدا - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏3 بازدید۱ سال قبل 1:43درحال پخش حديث کنت کنزاً مخفیاً چه حدیثی است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏17 بازدید۱ سال قبل 1:17درحال پخش نماهنگ عربی برای خدا - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏12 بازدید۱ سال قبل 1:24درحال پخش نماز ما چگونه به خدا می رسد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 0:58درحال پخش برای ارتباط با خدا کدام دعا را بيشتر توصيه می کنيد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 0:55درحال پخش سخن استاد درباره دیدن خدا در خواب! - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏54 بازدید۱ سال قبل 0:54درحال پخش علت سوگند های خدا در قرآن - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏6 بازدید۱ سال قبل 0:56درحال پخش نماهنگ بسيار زيبا برای خدا - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 0:57درحال پخش خواندن قرآن در حالت درازکشیده اشکال دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 1:43درحال پخش آیا خواندن فارسی قرآن هم ثواب دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 1:14درحال پخش نماز وصيت بين نماز مغرب و عشاء ؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 5:23درحال پخش بهترین ساعات خواندن قرآن - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏5 بازدید۱ سال قبل 3:08درحال پخش آیا تکان دادن بدن حين تلاوت قرآن اشکال دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏16 بازدید۱ سال قبل 3:07درحال پخش آیا قرآن بر هفت حرف نازل شده ؟ چرا عثمان مصحف های دیگر صحابه را سوزاند؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏32 بازدید۱ سال قبل 2:27درحال پخش آیا قرآن در شب قدر نازل شده يا در طول 23 سال؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 2:41درحال پخش چرا خطاب های قرآن بیشتر مذکر است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 4:41درحال پخش چرا در سوره طه برعکس بعضی از سوره های دیگر در خلقت آسمان و زمین، اول کلمه خلقت زمین آمده؟ ‏14 بازدید۱ سال قبل 2:28درحال پخش چرا گاهی کلمه خدا در قرآن به صورت ضمیر جمع آمده؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏6 بازدید۱ سال قبل 2:26درحال پخش چگونه سحر را از راه دعا باطل کنیم؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏2.1 هزار بازدید۱ سال قبل 2:24درحال پخش آیا عدد صفر در قرآن آمده؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏10 بازدید۱ سال قبل 4:47درحال پخش معنی نفس در قرآن به چه معناست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 2:53درحال پخش منظور از خواندن سه بار سوره توحيد برابر است با ختم قرآن یعنی چه؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏47 بازدید۱ سال قبل 1:26درحال پخش منظورازشبهای دهگانه در سوره فجر چيست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 3:41درحال پخش منظور از قلب بيمار و قلب سليم در قرآن چيست؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش اگر نتونيم قرآن رو صحيح بخونيم گناه داره؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏4 بازدید۱ سال قبل 1:49درحال پخش نوع احترام و رفتار حين پخش قرآن از تلويزيون - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏5 بازدید۱ سال قبل 2:45درحال پخش آیا وجود آيات قرآن در لابه لای ادعيه بمعنای تحريف قرآن نیست !!! ؟؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏9 بازدید۱ سال قبل 7:12درحال پخش اگر کسی ازآيات قرآن مطلب جديدی کشف کند چطور به اطلاع عموم برساند؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 7:51درحال پخش آیا خواندن ترجمه قرآن همان ثواب تلاوت قرآن را دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏34 بازدید۱ سال قبل 5:44درحال پخش آیا خواندن قرآن بدون تدبر ثواب دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 7:50درحال پخش پاسخ به شبهه در باره تحریف قرآن توسط شیعه آية الکرسی علی التنزيل ‏23 بازدید۱ سال قبل 4:18درحال پخش معاد و معراج جسمانی يا روحانی؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏44 بازدید۱ سال قبل 11:41درحال پخش سفر معراج از نظر زمان و مکان - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏115 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش فضيلت خواندن دعای معراج - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏1.2 هزار بازدید۱ سال قبل 4:43درحال پخش آيا ميشود نماز شب و نماز جعفر طيار را با هم خواند؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏435 بازدید۱ سال قبل 12:48درحال پخش حس ششم حضور قلب در نماز - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏11 بازدید۱ سال قبل 8:16درحال پخش راههای افزايش حضور قلب در نماز- استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 6:36درحال پخش راهکار افزايش حضور قلب در نماز استاد محمدی - شبکه ولایت ‏92 بازدید۱ سال قبل 6:35درحال پخش تناقض درآوردن تير از پا با صدقه دادن حين نماز؟ استاد محمدی - شبکه ولایت ‏15 بازدید۱ سال قبل 5:54درحال پخش منظور چیه که اگه نماز قبول نشه اعمال هم قبول نميشه؟ استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 9:45درحال پخش خداشناسی - هفت - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏21 بازدید۱ سال قبل 8:45درحال پخش خداشناسی - پنج - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏75 بازدید۱ سال قبل 10:44درحال پخش خداشناسی - سه - استاد محمدی - شبکه ولایت ... ‏7 بازدید۱ سال قبل 11:02درحال پخش خداشناسی - دو - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏16 بازدید۱ سال قبل 6:48درحال پخش خداشناسی یک - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏43 بازدید۱ سال قبل 12:10درحال پخش خدا شناسی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 5:11درحال پخش چرا پيامبر ص قبل از اسلام پيرو دين حنيف بودند؟ ‏27 بازدید۱ سال قبل 1:15درحال پخش توضيحی در مورد دين صابئين - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏48 بازدید۱ سال قبل 3:21درحال پخش تربيت با دين محوری - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏7 بازدید۱ سال قبل 1:48درحال پخش بی عدالتی در دين؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏11 بازدید۱ سال قبل 4:01درحال پخش بحث معرفت دينی و دين شناسی - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏5 بازدید۱ سال قبل 8:47درحال پخش معرفت در دين - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏2 بازدید۱ سال قبل 14:15درحال پخش ويژگيهای دين اسلام و برتری آن بر ديگر مکاتب - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏88 بازدید۱ سال قبل 10:36درحال پخش منشأ گرايش به دين - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏5 بازدید۱ سال قبل 3:40درحال پخش چگونه ديندار شويم؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏8 بازدید۱ سال قبل 9:22درحال پخش بحث دين شناسی و معرفت دينی - استاد محمدی - شبکه ولایت ... ‏6 بازدید۱ سال قبل 3:25درحال پخش فرق اصول با فروع دين - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏138 بازدید۱ سال قبل 3:09درحال پخش اينهمه ثواب اذکار به چه کار ما می آيد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏14 بازدید۱ سال قبل 2:13درحال پخش استغفار و ذکر گويی حتی در رختخواب - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏177 بازدید۱ سال قبل 1:27درحال پخش ذکر گفتن با تسبیح یا انگشت ؟ ‏67 بازدید۱ سال قبل 2:11درحال پخش فضیلت تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏175 بازدید۱ سال قبل 9:16درحال پخش چرا هر چی واسه بچه هام دعا ميکنم مستجاب نميشه ؟ استاد محمدی - شبکه ولایت ‏13 بازدید۱ سال قبل 11:43درحال پخش عالم ذر - استاد محمدی - شبکه ولایت ‏143 بازدید۱ سال قبل 3:51درحال پخش همه ما عالم ذر را به ياد می آوريم - استاد محمدی ‏487 بازدید۱ سال قبل 0:45درحال پخش آيا ذکر گفتن و صلوات فرستادن از گناهکار هم قبول ميشود؟ - استاد محمدی ‏135 بازدید۱ سال قبل 2:31درحال پخش ترتيب ذکر تسبيحات حضرت زهرا سلام الله عليها --- استاد محمدی ‏31 بازدید۱ سال قبل 8:34درحال پخش حکم دعاهایی که در مفاتیح نیامده - استاد محمدی ‏2 بازدید۱ سال قبل 3:21درحال پخش در نماز شب فاميلاتونو دعا کنين واسه ائمه هم صلوات بفرستين کافيه -- استاد محمدی ‏10 بازدید۱ سال قبل 1:23درحال پخش دعا کردن مومنان در نماز شب نه تارک الصلاتین را -- استاد محمدی ‏23 بازدید۱ سال قبل 2:18درحال پخش دعاها و عبادات مستحبتان را هدیه کنید - استاد محمدی ‏2 بازدید۱ سال قبل 1:24درحال پخش نحوه کامل خواندن زيارت عاشورا - استاد محمدی ‏131 بازدید۱ سال قبل 5:04درحال پخش ناراحتم از اينکه خدا جواب دعاهايم را نمی دهد - استاد محمدی ‏10 بازدید۱ سال قبل 3:42درحال پخش موانع استجابت دعا - استاد محمدی ‏16 بازدید۱ سال قبل 2:20درحال پخش معرفی کتب ادعيه غير از مفاتيح الجنان - استاد محمدی ‏9 بازدید۱ سال قبل 10:12درحال پخش ليله الرغائب روز اول ماه رجب - استاد محمدی ‏333 بازدید۱ سال قبل 1:14درحال پخش مراجعه به حرز معصومين عليهم السلام مشکل گشا خواهد بود - استاد محمدی ‏10 بازدید۱ سال قبل 1:11درحال پخش کتاب دعای اصول کافی - استاد محمدی ‏6 بازدید۱ سال قبل 1:53درحال پخش فضيلت خواندن دعای معراج - استاد محمدی ‏117 بازدید۱ سال قبل 3:26درحال پخش طلب دنیایی کردن در دعا و توسل - استاد محمدی ‏25 بازدید۱ سال قبل 4:49درحال پخش چرا مشکل يکی با دعا برطرف ميشود يکی نه؟؟ استاد محمدی ‏16 بازدید۱ سال قبل 4:04درحال پخش چه جوریه که واسه یک دعا خوندن اونقدر اجر داده میشه؟ استاد محمدی ‏9 بازدید۱ سال قبل 2:34درحال پخش ترتيب افضليت ماه های قمری - استاد محمدی ‏23 بازدید۱ سال قبل 3:01درحال پخش بهترين زمانها و حالات برای دعا کردن - استاد محمدی ‏7 بازدید۱ سال قبل 0:58درحال پخش برای ارتباط با خدا کدام دعا را بيشتر توصيه می کنيد ؟ - استاد محمدی ‏15 بازدید۱ سال قبل 4:51درحال پخش آيا در عالم ذر هم تعليم و آزمونی بوده؟ ارتباطی بين سعادت يا شقاوت اين دنيا با عالم ذر هست؟ ‏21 بازدید۱ سال قبل 2:51درحال پخش ذکر برای تکرار در طول روز - استاد محمدی ‏4 بازدید۱ سال قبل 2:53درحال پخش علت فضيلت زياد صلوات - استاد محمدی ‏26 بازدید۱ سال قبل 6:16درحال پخش فوايد اذکار - استاد محمدی ‏9 بازدید۱ سال قبل 5:02درحال پخش آيا کسی عالم ذر را به ياد می آورد؟ - استاد محمدی ‏147 بازدید۱ سال قبل 5:10درحال پخش عالم ذر - استاد محمدی ‏73 بازدید۱ سال قبل 2:06درحال پخش معنای زکات - استاد محمدی ‏6 بازدید۱ سال قبل 1:06درحال پخش آیا می شود به فاميل خرابکار فقير کمک کرد ؟ - استاد محمدی ‏4 بازدید۱ سال قبل 1:05درحال پخش وقت خواندن دعای عهد - استاد محمدی ‏94 بازدید۱ سال قبل 5:23درحال پخش معرفی خواص هر دعا - استاد محمدی ‏10 بازدید۱ سال قبل 3:16درحال پخش چهار اصل در روش دعا کردن - استاد محمدی ‏12 بازدید۱ سال قبل 4:42درحال پخش دعای ناد علی - استاد محمدی ‏2.3 هزار بازدید۱ سال قبل 1:21درحال پخش خمسی که باید میدادم ولی الان دستم خالیه - استاد محمدی ‏5 بازدید۱ سال قبل 4:56درحال پخش رعايت ادب در ذکر زبان حال برای بزرگان - استاد محمدی ‏9 بازدید۱ سال قبل 5:15درحال پخش کم و زياد کردن ذکر عام و نه خاص ‏13 بازدید۱ سال قبل 4:48درحال پخش بحث خمس و مفهوم غنيمت ‏22 بازدید۱ سال قبل 3:29درحال پخش بيان آيه خمس ‏9 بازدید۱ سال قبل 1:11درحال پخش خمس رو به کی باید بدم؟ ‏9 بازدید۱ سال قبل 3:05درحال پخش انواع خواب ‏25 بازدید۱ سال قبل 1:07درحال پخش علت آشنا بودن برخی مکانها در خواب ‏23 بازدید۱ سال قبل 0:59درحال پخش کم گفتن کم خوردن کم نوشيدن و کم خوابيدن هدايايی برای جبرئيل عليه السلام ‏36 بازدید۱ سال قبل 9:54درحال پخش انسان های اطراف را در خواب به شکل حيوان مي بينم چه کنم؟ - پاسخ استاد محمدی ‏89 بازدید۱ سال قبل 1:34درحال پخش آیا تعبير شدن خوابمون نشان از خوب بودنمون داره؟ - استاد محمدی ‏22 بازدید۱ سال قبل 3:04درحال پخش خواب برزخ و عذاب می بینم - استاد محمدی ‏253 بازدید۱ سال قبل 15:31درحال پخش میزان حجیت خواب - استاد محمدی ‏52 بازدید۱ سال قبل 3:46درحال پخش اوايل صبح لحظات نزول رحمت - استاد محمدی ‏15 بازدید۱ سال قبل 1:43درحال پخش دعا نويسی و مزد گيری برای آن - استاد محمدی ‏15 بازدید۱ سال قبل 1:51درحال پخش دعا برای نوشتن روی کفن ‏20 بازدید۱ سال قبل 2:21درحال پخش حديث کساء جزو مفاتيح نيست ولی سند دارد ‏22 بازدید۱ سال قبل 17:23درحال پخش دعا و آثار آن ‏19 بازدید۱ سال قبل 3:20درحال پخش چرا دعای حضرت زهرا سلام الله عليها مستجاب نشد ؟ ‏13 بازدید۱ سال قبل 1:12درحال پخش دعا برای فرزندان ‏25 بازدید۱ سال قبل 5:33درحال پخش اسم اعظم خدا ‏703 بازدید۱ سال قبل 2:56درحال پخش آیا امکان کم و زیاد کردن تعداد اذکار دعا وجود دارد ؟ ‏10 بازدید۱ سال قبل 2:05درحال پخش برخورد امیرالمؤمنین با ....... صفین ....... ‏13 بازدید۱ سال قبل 9:09درحال پخش پاسخ به شبهه انتخاب نکردن جانشین توسط امیرالمؤمنین از کتاب سید مرتضی ‏25 بازدید۱ سال قبل 2:42درحال پخش بنی امیه مبغوض‌ترین قبیله نزد خداوند ‏9 بازدید۱ سال قبل 2:11درحال پخش امام حسن با بغاة و سرکش‌ها صلح کرد ‏14 بازدید۱ سال قبل 3:18درحال پخش افرادی که از مرگ‌شان خبر داشتند ‏33 بازدید۱ سال قبل 6:19درحال پخش اعتراف علمای اهل سنت به فرزند امام حسن عسکری صلوات الله علیه ‏40 بازدید۱ سال قبل 9:58درحال پخش اعمالی در کتب اهل سنت که دارای ثواب‌های بسیار زیاد است ‏73 بازدید۱ سال قبل 8:55درحال پخش صندوقچه برق که شبکه وهابی کلمه و عقيل بی عقل کشف کردن ‏449 بازدید۱ سال قبل 3:26درحال پخش عالم اهل سنت محمد بن عبدالوهاب را شست و پهن کرد و سپس دفن کرد ‏99 بازدید۱ سال قبل 4:01درحال پخش فتوای علمای وهابی بر تخريب گنبد و بارگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ‏66 بازدید۱ سال قبل 6:29درحال پخش قائلين به دموکراسی کافر هستند !!!!! ‏32 بازدید۱ سال قبل 7:21درحال پخش کلام بسيار زيبای آلوسی بغدادی عالم و مفسر مشهور سنی و وهابی درباره واسطه فيض و انسان کامل در هر زمان ‏34 بازدید۱ سال قبل 32:59درحال پخش کليپی بسيار جالب درباره تبرک وهابيت بی عقل به آب غسل و شپشهای بدن ابن تيميه ناصبی ‏72 بازدید۱ سال قبل 9:08درحال پخش مشت محکم استاد يزدانی بر دهان عقيل بی عقل درباره روايت توسل و استغاثه عايشه به قبر رسول خدا ‏772 بازدید۱ سال قبل 8:16درحال پخش گاف فوق العاده شاگرد ابن تيميه در بررسی سند روايت توسل اعرابی به قبر پيامبر معروف به روايت عتبی ‏5 بازدید۱ سال قبل 8:57درحال پخش معجزه ای آشکار از آقا اميرالمومنين عليه السلام در کتب اهل سنت خلفا ‏146 بازدید۱ سال قبل 3:44درحال پخش مع

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی