• وضعیت صداسیما بعد از ماجرای شبکه کیش - درگیری تماشاگران استقلال رامشیر

    بعد از ماجرای جکی چان و شبکه کیش صدای سیمای مملکت داره روز به روز خطرناکتر میشه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی