• 445

    عصبانیت یک روحانی از رعایت اصول بهداشتی برای مبارزه با کرونا

    عصبانیت شدید یک روحانی از رعایت اصول بهداشتی برای مبارزه با کرونا! مبنای شیطان جدایی است!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی