فروش بیمه با NLP

74
یکی از تکنیک های عالی در فروش بیمه، خدمات و محصولات این است که به مشتریان حس اطمینان دهیم و همسو با خواسته های آنها پیشنهاد ارائه کنیم. https://tehrannlp.com/?p=7763
سجاد زمانی مستر ترینر nlp