• 313

    تحلیل رفتار متقابل - شیراز جلسه دهم

    دوره غیر حضوری آموزش تحلیل رفتار متقابل زیر نظر سجاد زمانی مدرس ان ال پی و تحلیل رفتار جهت تهیه دوره به سایت خانه ان ال پی ایران مراجعه کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی