• 741

    رفع خجالت با رهایی از تله تایید طلبی

    تایید طلبی مهمترین و کلیدی ترین مشکل ما در راه کسب اعتماد به نفس و عزت نفس و دوری از خجولی می باشد. برای دستیابی به اعتماد به نفس بالا اولین قدم کار برروی این مشکل اساسی می باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی