• 1,705

    لحظه دستگیری مسئول امنیتی داعش در ادلب

    لحظه دستگیری مسئول امنیتی داعش در ادلب به دست تروریست های تحریر الشام را در این ویدئو مشاهده کنید.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی