• 224

    فرزند شهید خطاب به فرماندار شهریار

    فرزند شهید خطاب به فرماندار شهریار؛ دم انتخابات میشه ما خانواده شهدا رو آدم حساب میکنن. آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، همه غلط‌ها رو مسئولین ما می‌کنن...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی